HAKKIMDA

1981 yılında Uşak’ta doğdum. 2005 yılında Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2006-2007 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde çalıştım. 2008-2012 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığımı tamamladım. 2012-2013 yılları arsında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2013-2015 yılları arasında Muş Devlet Hastanesinde, 2015-2018 yılları arasında Eskişehir Devlet Hastanesinde çalıştım.  Eskişehir’de muayenehanemde mesleğimi sürdürmekteyim. Evli ve bir erkek çocuk annesiyim.

PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİM

– Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin düzenlemiş olduğu 88 saatlik “Kognitif Davranışçı Terapiler Kursunun birinci ve ikinci modül eğitimini tamamladım.

– Çocuk ve ergenler için bilişsel davranışçı terapi eğitimini Şubat 2016-Mart 2018 tarihleri arasında Kognitif Davranış Terapileri Derneği tarafından düzenlenmiş olan, “Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Davranış Terapi-BDT” eğitimine iki yıl süreyle katılarak tamamladım ve “Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapist” sertifikası aldım.

-Destekleyici psikoterapi eğitimine devam etmekteyim.

ÜYE OLDUĞUM DERNEK VE KURULUŞLAR

– Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

– Türkiye Psikiyatri Derneği

– Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

BİLDİRİLER

– Keskiner Ö., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Öztürk Z., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., “Çevresel Etmenler ve Ruhsal Belirtiler Üzerine Etkileri”, 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.190-190

– Yoruldu B., Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö. , Gül Çelik G., Avci A., Çam Ray P., “Yenileyen enfeksiyonların tedavi yanıtlarıyla ilişkisi”, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.123-123

– Yoruldu B., Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö. , Gül Çelik G., Avci A., Çam Ray P., “Yenileyen enfeksiyonların tedavi yanıtlarıyla ilişkisi”, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.122-122

– Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., Keskiner Ö. , Çam Ray P., Bahalı K., et al., “PANDAS & obsesif kompulsif bozuklukta fenomenoloji”, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.234-234

– Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö., Avci A., Öztürk Z., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İlaç Tedavi Yanıtlarını Etkileyen Durumlar”, 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.138-138

– Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Keskiner Ö., Avci A., “TV exposure, problematic internet use and inattention”, 2nd International Congress on ADHD, Viyana, AVUSTURYA, 21-24 Mayıs 2009, pp.111

– Keskiner Ö., “Duygudurum Düzenleyiciler”,in : Klinik el Kitabı, Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı içinde, Bezchlibnky-Butter KZ, Virani AS , Eds., Nobel Kitabevi, Adana, pp.198-230, 2010

– Keskiner Ö., “Hipnotikler/Sedatifler”,in : Klinik el Kitabı, Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı içinde, Bezchlibnky-Butter KZ, Virani AS , Eds., Nobel Kitabevi, Adana, pp.188-197, 2010

– Keskiner Ö.,Yolga Tahiroğlu A., Avcı A., “Obez Çocuklarda Öz Kavramı, Yeme Tutumları, Kaygı Düzeyleri ve Demografik Değişkenler” 20. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, 25-28 Nisan 2010

– Nasıroğlu  S., Keskiner Ö., Yolga Tahiroğlu A., Avcı A., “Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18 (Ek 1), 2017, 5-7, pdf.