image

Uzm. Dr. Özlem KESKİNER

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi - Psikoterapist

Merhaba, Ben Uzm. Dr. Özlem KESKİNER

1981 yılında Uşak’ta doğdum. 2005 yılında Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2006-2007 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde çalıştım. 2008-2012 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığımı tamamladım. 2012-2013 yılları arsında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2013-2015 yılları arasında Muş Devlet Hastanesinde, 2015-2018 yılları arasında Eskişehir Devlet Hastanesinde çalıştım.  Mesleğimi daha uygun koşullarda icra edebilmek için görevimden ayrıldım.2018 Şubat ayından bu yana Eskişehir’de muayenehanemde mesleğimi sürdürmekteyim. Evli ve bir erkek çocuk annesiyim.

Psikoterapi eğitimlerim

- EABCT onaylı Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Davranış Terapi-BDT” eğitimi (Kognitif Davranış Terapileri Derneği, Maria Ceu Salvador, 2016-2018)

- Şefkat Odaklı Terapiler (Dr. Maria Ceu Salvador, Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği; 2017)

- Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin düzenlemiş olduğu 88 saatlik “Kognitif Davranışçı Terapiler Kursunun birinci ve ikinci modül eğitimi"

- Destekleyici Psikoterapi (Cem Kaptanoğlu-Altan Eşsizoğlu 2018-2020) Süpervizyon aşamasında.

- Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı Eğitimi (Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı)

- Yeme Bozuklukları Temel Eğitimi Modül I: Yeme Bozuklukları Hakkında Temel Bilgiler” konulu 12 saatlik ve “Yeme BozukluklarıTemel Eğitimi Modül II: Yeme Bozuklukları Tedavisinde Temel Yaklaşımlar” konulu 11 saatlik kurs (Klinik Psikolog Feyza BAYRAKTAR; 2020)

- "Çocuk ve Ergenlerle Çalışan Uzmanlar için Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) Eğitimi" 39 saat ( Dr. Özlem SÜRÜCÜ-Dr. Runa İdil USLU 16 Eylül - 16 Aralık 2021)   

- Çocuk &Ergen ACT Eğitimi Süpervizyonu ( Dr. Özlem SÜRÜCÜ-Dr. Runa İdil USLU 10 Mart-7 Nisan 2022)

Bildiriler

- Keskiner Ö., Yolga Tahiroğlu A., Avci A., Öztürk Z., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., “Çevresel Etmenler ve Ruhsal Belirtiler Üzerine Etkileri”, 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.190-190

- Yoruldu B., Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö. , Gül Çelik G., Avci A., Çam Ray P., “Yenileyen enfeksiyonların tedavi yanıtlarıyla ilişkisi”, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.123-123

- Yoruldu B., Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö. , Gül Çelik G., Avci A., Çam Ray P., “Yenileyen enfeksiyonların tedavi yanıtlarıyla ilişkisi”, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.122-122

- Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Avci A., Keskiner Ö. , Çam Ray P., Bahalı K., et al., “PANDAS & obsesif kompulsif bozuklukta fenomenoloji”, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2011, ss.234-234

- Yolga Tahiroğlu A., Keskiner Ö., Avci A., Öztürk Z., Gül Çelik G., Nasıroğlu S., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İlaç Tedavi Yanıtlarını Etkileyen Durumlar”, 19. Ulusal Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi , HATAY, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2009, ss.138-138

- Yolga Tahiroğlu A., Gül Çelik G., Keskiner Ö., Avci A., “TV exposure, problematic internet use and inattention”, 2nd International Congress on ADHD, Viyana, AVUSTURYA, 21-24 Mayıs 2009, pp.111

- Keskiner Ö., “Duygudurum Düzenleyiciler”,in : Klinik el Kitabı, Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı içinde, Bezchlibnky-Butter KZ, Virani AS , Eds., Nobel Kitabevi, Adana, pp.198-230, 2010

- Keskiner Ö., “Hipnotikler/Sedatifler”,in : Klinik el Kitabı, Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı içinde, Bezchlibnky-Butter KZ, Virani AS , Eds., Nobel Kitabevi, Adana, pp.188-197, 2010

- Keskiner Ö.,Yolga Tahiroğlu A., Avcı A., “Obez Çocuklarda Öz Kavramı, Yeme Tutumları, Kaygı Düzeyleri ve Demografik Değişkenler” 20. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Kongresi, Bodrum, TÜRKİYE, 25-28 Nisan 2010

- Nasıroğlu  S., Keskiner Ö., Yolga Tahiroğlu A., Avcı A., “Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18 (Ek 1), 2017, 5-7, pdf.

image