Okul Reddi


Okul Reddi

Okul reddi bir çocuğun yaşadığı kaygı ve duygusal zorlanma nedeniyle okula gitmekte aşırı zorluk çekmesidir. Okulların yeni açıldığı bu süreçte çocukların ve gençlerin okula devam etmesini engelleyen her türlü zorlanma dikkatle ele alınması gereken psikiyatrik ACİL bir durumdur. Okul öncesi dönemden başlayıp, ilkokul, ortaokul çocuğunda ve hatta lise çağındaki gençlerde okula gitmeyi reddetme gözlenebilir. Altında pek çok psikolojik neden barındıran “okul reddi” dikkatle ele alınmalıdır. Hızlıca müdahale edilip çocuğun en kısa sürede okula dönmesi sağlanmalıdır.

Okul reddi yaşayan çocuklarda okula gitmeye karşı isteksizlik, okula gitme zamanı ortaya çıkan karın ağrısı, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı gibi bedensel belirtiler, uykuya dalmada güçlükler, iştahsızlık, okul yolunda ağlama, tutturmalar, öfke nöbetleri, okula girdikten kısa bir süre sonra eve gitme isteği, okulda duramama, huzursuzluk, panik hali gözlenebilir.

Okulların yeni açılmasıyla özellikle küçük çocuklarda ebeveynden ayrılma sırasında yaşanan zorlanmalar yaklaşık bir ay süren uyum süreci içerisinde uygun tutumlarla aşılmaktadır. Ancak süreç içerisinde belirtiler hala devam ediyorsa öncelikle yaşanan bedensel belirtilerin altında yatabilecek fiziksel hastalıklar dışlanmalıdır.  Sonrasında buna neden olabilecek durumların ayırıcı tanısı yapılmalıdır.  Okul reddi klinik bir tanı değil, ruhsal bir bozukluğun belirtisi olabilir.  Okul reddini tetikleyen pek çok durum olabilir. Okula yeni başlama, okul, sınıf değişikliği, okulda arkadaşlar veya öğretmenlerle yaşanan sorunlar, akademik yükün ağır gelmesi, öğrenme ve dikkati sürdürmedeki güçlükler, aile üyelerinden birinin hastalığı, boşanma, kardeş doğumu, aile üyelerinden ayrılık çocuk tarafından tehdit olarak algılanıp, kontrol edilemeyen bir anksiyeteye dönüşebilir. Sıklıkla ayrılma anksiyetesi, yaygın anksiyete bozukluğu, depresif bozukluk, sosyal fobi ve özgül fobilerde gözlenir. 

Tedavide okul, ebeveyn ve psikiyatrist beraber çalışarak çocuğun okula uyumunun sağlanması ve en kısa sürede okula dönmesi amaçlanmaktadır. Bunun için tedavide bilişsel davranışçı psikoterapi ile çocukta kaygıya neden olan düşüncelerin tanınması ve kaygı düzeylerini azaltma yöntemleri üzerinde çalışma, zor durumlarda yardımcı olacak teknikler geliştirme ve ardından bu teknikleri gerçek dünya durumlarında kademeli olarak uygulama çalışmaları yapılmaktadır.  Tüm bunlara rağmen zorlanmalar devam ediyorsa nedene yönelik ilaç tedavileri uygulanabilmektedir. 

Kaynak:

Bahalı, K., Tahiroğlu, A.Y. (2010). Okul Reddi: Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2(3):362-383