Çocuk ve Gençlerde Depresyon


Çocuk ve Gençlerde Depresyon

Depresyon tüm yaş gruplarında görülebilen, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Depresyonun çocuklarda veya ergenlerde görülmeyeceği düşüncesi, üzüntü halinin kendiliğinden geçeceği inancı, “herkesin bir zamanlar ergen olduğu” söylemi,  mevcut durumun büyüme sancısı olarak değerlendirilmesi depresyonun atlanmasına neden olur. Çocuklarda ve ergenlerde depresyon erişkin depresyonundan farklı seyreder. Çocuğunuzda sinirlilik, öfke denetiminde güçlük, daha önce keyif aldığı aktivitelerde isteksizlik, içe kapanma, değersizlik düşünceleri, konsantrasyon güçlüğü, akademik başarıda azalma, uyku düzeninde değişiklik mevcutsa gecikmeden yardım almayı ihmal etmeyin.

Depresyonda hayat yavaşlar, hastalar daha önce yapmaktan zevk aldıkları aktiviteleri unutur. Depresyondayken İlgi duyduğumuz aktiviteleri beynimize tekrar hatırlatmak gerekir. Harekete geçmek için motivasyonun gelmesini beklemek boşunadır. Bu nedenle motivasyonu beklemeden harekete geçebilmek için terapist eşliğinde hazırlanacak olan aktivite listeleri hastanın depresyonunun azalmasına yardımcı olur.